ETOS RYCERSKI – zajęcia warsztatowe

Prowadzący: Aleksander Kikcio – Hadrian Beztrwogi herbu Krzyżogryf

Współprowadzący: członkowie grupy rycerskiej – Zastęp Krzyżogryfa

 

Zajęcia w grupach kilkunastoosobowych.

 

Harmonogram zajęć:

 

  1. Od giermka do rycerza – wykład merytoryczny z elementami prezentacji rekwizytów ( 2 godziny )

 

Przebieg zajęć:

- Codzienne życie i obowiązki giermka

- Prezentacja elementów uzbrojenia

- Nauka fechtunku na różne rodzaje broni

- Prezentacja umiejętności wytwarzania i reperacji kolczugi

- Dworskość i etykieta postępowania

- Pasowanie na rycerza – scenka rodzajowa

 

  1. Świat rycerza i jego zajęcia – warsztaty ( 2 godziny )

 

Przebieg zajęć:

- Pokazy walk na róże rodzaje broni

- Trening fechtunku dla uczestników – zajęcia praktyczne

- Pokaz strzelecki

- Trening strzelania dla uczestników – zajęcia praktyczne

- Pokazowe rzuty oszczepem

- Turniej oszczepnicy dla uczestników

 

  1. Życie dworskie i etykieta ( 2 godziny )

 

Przebieg zajęć:

- 24 godziny z życia damy

- Prezentacja strojów kobiecych

- Pokaz i nauka ukłonu dworskiego

- Pokazy tańców dawnych

- Nauka tańców dla uczestników